logga


Om MELO Collective

 

 

MELO Collective är ett konstnärskollektiv som består av personer med bakgrund inom musik, dans, ljuddesign och konst. Sedan starten 2005 har vi skapat sceniska verk, konserter, installationer, ljudkoreografi/ arkitektur, musik, konstutställningar, fanzine och interaktiva verk för barn. Gruppen initierades av dansarna/koreograferna Melina Mastrotanasi och Sara Soumah. I kärngruppen ingår sedan starten även Ola Hjelmberg (konstnär/musiker) och senare även Andrea Fantuzzi (musiker/ljuddesigner) och Isa-Maria Kvensler (dansare/musiker). Till de olika projekten bjuder vi även in återkommande eller nya gästkonstnärer och studenter – hittills har över trettiofem konstnärer samarbetat med gruppen, och runt hundratjugo dansstudenter har genom åren deltagit i våra verk genom praktik.


Medlemmarnas personliga och professionella olikheter och våra gemensamma erfarenheter möjliggör en samexistens mellan specificitet och helhet. Varje person i MELO dras till samarbetet av olika anledningar, vilket för oss skapar förutsättningar för en organisk och lyhörd process med en kontinuerlig förändring och omförhandling av estetiska och etiska spörsmål. MELOs konstnärliga utveckling de senaste åren är ett bevis på detta; att det går att hitta en estetisk röd tråd – en slags sammanhållande tonalitet – samtidigt som det finns en spretighet där nya idéer och förhållningssätt kan testas fritt. Det som förenar oss i MELO är glädjen till att samarbeta och utforska vilka konstnärliga riktningar detta möte kan ta. Genom att använda våra olika kunskaper/discipliner som metoder, där disciplinerna i sig inte behöver manifesteras i ett givet uttryck, utforskar vi hela tiden nya estetiska områden, sammanhang och samarbeten.

MELO har i senare projekt experimenterat på olika sätt med publikens roll och delaktighet i verken. Bland annat genom att placera besökaren mitt i verket, utforska olika tillstånd av kroppslig och rumslig närvaro i koreografin och laborera med förhållandet publik/aktör, scenrum/publikplats. De senaste åren har verksamheten utvecklats allmer till att arbete med och för personer med särskilda behov. MELO rör sig i olika kulturella kontexter; på dansscenen, musikscenen, konsthallen, kulturhuset och särskolan. Sedan 2013 driver vi skivbolaget MELO Collective Records, där vi ger ut våra egna verk, samarbeten med gästartister, och andra artister som finns nära vår verksamhet.

MELO har under åren samarbetat med bl.a. Dansens Hus, MDT, Weld, Konsthall C, NorrlandsOperan, Dansstationen, Inkonst, Parkteatern, Rörelsen, Atalante, Hultsfredsfestivalen, Edsviks konsthall, Skarpnäcks kulturhus, Kungliga Svenska Balettskolan, Stockholms Stadsteater Skärholmen, Villa San Michele (Italien), New Theatre on Pechersk (Ukraina), Centre Choreographique National de Caen/Basse-Normandie (Frankrike), samt en mängd skolor, förskolor och särskolor runt om i Sverige.

 


MELOs organisation

MELO som organisation kan ses som en rot, där idéer växer fram och odlas och som utgör en juridisk kropp som handhar ekonomi och koordinering. Den löpande verksamhet och de projekt som involverar alla gruppens medlemmar och är gemensamt formulerade, räknas till MELOs kärnverksamhet. I dessa projekt arbetar alla gemensamt som grupp på lika förutsättningar och utifrån överenskomna ansvarsområden.

När enskilda medlemmar, eller en mindre grupp inom kollektivet initierar projekt som drivs av dem själva och syftar till att utveckla specifika områden och uttryck som inte omfattar hela gruppens engagemang, kan de föreslå ett "avstickarprojekt" som drivs inom MELO som organisation.

 

Juridiskt är MELO en ekonomisk förening. Vi förhandlar kontinuerligt frågor om löner och ansvarsområden kollektivt, och har sedan augusti 2015 en egen arbetslokal i Kärrtorp, Stockholm.