logga


Om Livekonstkollektivet MELO

 

Vi är ett konstnärskollektiv och en produktionsplattform som består av personer med bakgrund inom arkitektur, musik, dans och scenteknik. Gruppen initierades 2005 av dansarna Melina Mastrotanasi och Sara Soumah.

 

Vår verksamhet har sedan starten skiftat mellan olika uttryck och verkat i flera sammanhang; vi har skapat scenkonstverk, platsspecifika händelser och installationer, vandringar, skivor, workshops och konserter. 

Från att ha producerat verk mestadels för teaterscenen, har vi mer och mer sökt oss till andra typer av rum och platser. Vi låter oss påverkas och inspireras av den plats vi arbetar på och väver in det fysiska rummet och dess kontext i verket.

Inledningsvis var vi intresserade av att kombinera och blanda olika konstnärliga uttryck. Idag har vi utvecklat en praktik där vi snarare använder våra olika kunskaper – inom t.ex. koreografi och arkitektur – som metoder i skapandet, men där disciplinerna i sig inte behöver manifesteras som ett specifikt uttryck (t.ex. dans eller hus). Våra senaste verk har t.ex. tagit formen av koreograferade vandringar och ljudarkitektur. 

 


MELOs organisation

MELO som organisation kan ses som en rot, där idéer växer fram och odlas och som utgör en juridisk kropp som handhar ekonomi och koordinering. Den löpande verksamhet och de projekt som involverar alla gruppens medlemmar och är gemensamt formulerade, räknas till MELOs kärnverksamhet. I dessa projekt arbetar alla gemensamt som grupp på lika förutsättningar och utifrån överenskomna ansvarsområden.

När enskilda medlemmar, eller en mindre grupp inom kollektivet initierar projekt som drivs av dem själva och syftar till att utveckla specifika områden och uttryck som inte omfattar hela gruppens engagemang, kan de föreslå ett "avstickarprojekt" som drivs inom MELO som organisation.

 

Juridiskt är MELO en ideell förening. 2013-2014 övergår vi till att bedriva verksamheten som ekonomisk förening. Vi förhandlar kontinuerligt frågor om löner och ansvarsområden kollektivt.