logga

 

 

Declaration of Desires (2009)

 

2006-2008 medverkade MELO och New Theatre on Pechersk i ett internationellt "demokratiprojekt" som initierades av Svenska Institutet. Utbytet skapade starka band mellan de medverkande men väckte också många frågor kring internationella kulturutbytens struktur och politiska målsättningar. Vad innebär internationalsering? Vad har bidragsgivare och konstnärer för agenda och ansvar? Hur kan konstnärer förhålla sig medvetet till komplexa politiska skeenden där kulturprojekt ingår? Demokrati på vems premisser?

För att utvidga samarbetet och möjliggöra fördjupning i frågor, utmaningar, behov och den komplexitet som rör internationella kulturprojekt – t.ex. skillnader i resurser och politiska klimat – bjöd MELO in till tre dagars samtal den 12-14 oktober 2009, inom ramen för Internationella Dansprogrammets (Konstnärsnämnden) residensprogram.

Personer som på olika sätt arbetar med internationella konstprojekt bjöds in att delta i diskussionerna – både finansiärer och artister/konstnärer. Medverkande i diskussionerna: Oleksandr Kryzhanivskyi & Olena Lazovich (New Theatre on Pechersk), Zuza Sikorska (Laura Palmer Foundation), Anders Jacobson & Sara Soumah (MELO), Anna Efraimsson (Konstnärsnämnden), Ingrid Cogne (koreografisk konstnär), Ellen Wettmark (Kulturrådet), Sybrig Dokter (dansskapare), Sara Regina Fonseca Garcia (koreograf/dansare), Anders T Carlsson (har initierat och samordnat kultursamarbeten mellan Sverige och Georgien sedan år 2000), Wato Tseriteli (konstnär och curator, Tblisi Centre of Contemporary Art).

Samtalen resulterade i en skrift – Declaration of desires – som presenterade på Konstnärsnämnden den 9 dec 2009. Ladda ned skriften här.