logga

OMge

OMge (2014-)

Sedan 2014 arbetar Ola Hjelmberg och Andrea Fantuzzi i projektet OMge: en musikalisk, visuell och interaktiv upplevelse som främst riktar sig till små barn upp till 1 år gamla och barn/unga med funktionsvariationer. Till en harmonisk ljudmatta av gitarrer, datorer, loop-pedaler och saxofon som Ola och Andrea spelar live tillåts publiken skapa ljud och musik i stunden. Publiken kan delta i ljudbilden enbart genom rörelse eller med hjälp av tekniska hjälpmedel.

Förstämda steelguitarrer, iPads med inspelningar som passar det befintliga ljudlandskapet, uppmickad rekvisita, kameror, IR-sensorer och andra teknologiska verktyg gör det möjligt för de allra minsta och personer med varierande fysiska funktionsförutsättningar att på enkelt sätt skapa musik i harmoni med andra och den rumsliga atmosfären. Ljuden/musiken som publiken skapar i stunden ger även visuellt intryck i form av projektioner som är direkt kopplade till de ljud som alstras.

Under 2014 sattes OMge upp på Skarpnäcks kulturhus där barn i olika åldrar och funktionsvariationer tog del av upplevelsen med stor entusiasm. Under hösten 2015 kommer vi att arbeta vidare med OMge för att se om och hur vi kan lägga till delar av rörelse/dans till upplevelsen. Under 2016 kommer OMge finnas på vår repertoar som ett färdigt verk för försäljning.