logga

Workshop för personer med funktionsvariationer

Vi ger workshops för barn, ungdomar och vuxna med olika funktionsvariationer. Tillsammans med deltagarna utforskar vi sätt att närma sig rörelse, samspel, fysisk kontakt och nya situationer utifrån var och ens förutsättningar och kognitiva förmågor. Vi strävar efter att fokusera på det mest angelägna för varje grupp vi möter och skapar ett workshop format som är

flexibelt och anpassningsbart.

 

Övrigt

Vi utformar även workshops och samtal efter önskemål för andra rörelseintresserade. Vi har förutom i danssammanhang t.ex. tidigare haft workshops med Arkitektföreningen, producentnätverket Plural och Teaterhögskolan i Kiev.

 

 

För att boka en workshop, kontakta oss på info@melo-collective.se.