logga

 

Situationsprojektet (2009)

 

Under maj månad 2009 arbetade MELO med ett undersökande konstnärligt arbete utanför scenen. Genom praktiska experiment undersökte vi och testade vad som händer om vi inte gör ett verk för en scen, utan tar scenen dit människor redan är. Under resans gång fördjupade vi oss bl.a. i Japansk tid- och rumsfilosofi (MA), skapade en mekanisk fågel och en egen tid. Ur situationsprojektet föddes även det som kom att bli vårt fjärde scenkonstverk "nr. 4", som har premiär på Dansens hus i november 2009.

 

Situtationsprojektet genomfördes med stöd från Konstnärsnämnden och Dansens hus.